• Zdrowy pracownik to wydajny pracownik

  Zatroszcz się o pracownika aby twoja firma odniosła sukces

 • Zdrowy pracownik to wydajny pracownik

  Zatroszcz się o pracownika aby twoja firma odniosła sukces

 • Zdrowy pracownik to wydajny pracownik

  Zatroszcz się o pracownika aby twoja firma odniosła sukces

 • Zdrowy pracownik to wydajny pracownik

  Zatroszcz się o pracownika aby twoja firma odniosła sukces

Oferta dla klientów

Dni zdrowia – jednorazowe wydarzenia, imprezy

Dni zdrowia. W czasie dni zdrowia, które są jednorazowym eventem możemy zorganizować badania biometryczne oraz diagnostyczne połączone z konsultacjami, tematyczne warsztaty zdrowotne oraz masaże biurowe.

Eventy jednorazowe mają na celu promowanie zdrowia w organizacji, mogą stanowić interesujący element w celu budowania integracji zespołu.  W czasie dni zdrowia pracownicy mogą skorzystać:

 • z interesujących warsztatów o tym jak dbać o zdrowie
 • z badań biometrycznych i dowiedzieć się więcej na temat stanu swojego zdrowia(wskaźnik BMI, zawartośc tłuszczu, ilość wody w organizmie, stan kości)
 • z podstawowych badań diagnostycznych aby dowiedzieć się czy ich cholesterol, ciśnienie krwi oraz poziom cukru jest na właściwym poziomie
 • z konsultacji z dietetykiem
 • z masaży biurowych
 • a także otrzymać wszechstronny, czytelny raport na temat swojego zdrowia oraz nawyków zdrowotnych

Klienci zainteresowani realną poprawą zdrowia pracowników w celu redukcji absencji, rotacji i poprawy produktywności pracowników zachęcamy do współpracy długofalowej.

Budowanie kultury zdrowia

Kreowanie kultury zdrowia wymaga holistycznego podejścia do tematu Wellness. Realizujemy to poprzez budowanie kultury zdrowia opartej na wyniku, który owocuje w zdrowych, sprawnie funkcjonujących i produktywnych pracownikach.

Korporacyjny Wellness oparty o wynik całościowo integruje strategię Wellness do strategii biznesu. Oznacza to, że musi być kompletnie zintegrowany z długofalową strategią, w której kierownictwo wspiera program, a zaangażowanie dzieje się na wszystkich poziomach organizacji.

Kluczową role odbywa tutaj przemyślana, wielopoziomowa komunikacja aby kreować nowe zachowania wśród twojej kadry. W ten właśnie sposób tworzymy i angażujemy twój zespół, co w efekcie generuje wynik.

Analiza stanu zdrowia (HRA)

Z pomocą nowoczesnych narzędzi analitycznych budowanych przy współpracy wykwalifikowanych specjalistów medycznych oraz z dziedziny dietetyki diagnozujemy stan zdrowia twojej organizacji. Nasze analizy pogłębiamy przeprowadzając wywiady z twoją kadrą kierowniczą i na tej podstawie proponujemy działania ukierunkowane na poprawę zdrowia twojej firmy. Robimy to uwzględniając twoje kluczowe wskaźniki z dziedziny HR związane z absencją, rotacją oraz produktywnością twojej kadry pracowniczej.

W rezultacie otrzymujesz gotowy raport statystyczny twojej organizacji, który umożliwia monitorowanie wyników twojej firmy na polu zdrowia względem twoich kluczowych wskaźników HR.

Co to jest ankieta HRA ?

 • kompleksowy raport dla pracodawcy o stanie zdrowia pracowników w ujęciu grupowym, w tym zindywidualizowany raport dla pracownika
 • narzędzie umożliwiające podejmowanie decyzji względem poprawy produktywności, redukcji absencji
 • podnoszenie świadomości pracowników na polu ich zdrowia i motywowanie ich do pozytywnych zmian 
 • kreowanie wizerunku pracodawcy dbającego o zdrowie i dobro pracownika

Wdrażanie strategicznych programów zdrowia opartych na identyfikacji potrzeb organizacji

Wdrożenie naszego strategicznego programu Wellness umożliwi optymalną produktywność poprzez zwiększenie dostępności twojej kadry (mniej zwolnień lekarskich i nieoczekiwanej absencji oraz redukcja biernej obecności), prowadzi zatem do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej. Oczywistą korzyścią jest także docenienie i poszanowanie twojej kadry, co wpłynie na retencję twoich pracowników w perspektywie długookresowej na konkurencyjnym rynku pracy.

Wdrożenie stałych zmian w miejscu pracy na polu zdrowia wymaga implementacji strategicznego planu opartego o wcześniejszą analizę zdrowia firmy, który jest dostosowany do potrzeb zespołu, kultury organizacyjnej i celów organizacji. W związku z tym, że nasz program jest poddawany stałej ewaluacji, a jego wyniki są mierzone w czasie wiemy, które interwencje działają, a które wymagają dalszego udoskonalenia. W ten sposób upewniamy się, że zaplanowane cele zostają osiągnięte i prowadzą do długotrwałych zmian.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.